Den s robotikou

Škola

Naše škola využila nabídku Katedry informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem k realizaci popularizační akce v rámci projektu Podpora rozvoje informatického myšlení PRIM.

Akce se zúčastnili žáci 1., 4. a  5. roč., kteří byli rozděleni do několika skupin. Žákům se věnovali studenti katedry informatiky, organizačně akci zajišťoval RNDr. Jan Krejčí, pracovník katedry informatiky.

Na jednotlivých stanovištích se žáci seznamovali s informatikou, robotikou a digitálním myšlením prostřednictvím programování, vyzkoušeli si i virtuální realitu. Nejmladší děti si zkusili naprogramovat robotickou včelku, čtvrťáci se seznámili s OZOBOTY, skvělou vzdělávací pomůckou a hračkou zároveň, která rozvíjí kreativitu, logiku, učí základy programování  a robotiky. Páťáci si vyzkoušeli populární virtuální realitu.

Vzdělávací akce  byla pro žáky velmi přínosná, měli možnost se seznámit a vyzkoušet si  základy programování a algoritmů a pracovat s technickými pomůckami, kterými škola zatím není vybavena.

Poděkování patří RNDr. Krejčímu a studentům, kteří se žákům po celý den věnovali.

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy