Projekt VZP VZPoura úrazům na naší škole

Ostatní aktivity
Škola

Naše škola po několika letech opět využila nabídku vzdělávacího projektu VZP Vzpoura úrazům, který je zaměřený na prevenci  úrazů a nehod dětí a mladistvých. VZPoura úrazům je postavena na opravdových příbězích ambasadorů projektu, kteří jsou sami po úrazu upoutáni na invalidní vozík nebo se s následky úrazu celoživotně potýkají. Z vlastní zkušenosti tak dobře vědí, jaké je to žít s trvalými následky po vážném zranění, a dokážou svou zkušenost předat dětem. V rámci školních besed se žáci seznámí s problematikou úrazů, s rizikovostí určitých životních situací a poučí se o tom, jak lze vhodnými preventivními opatřeními omezit rizika úrazů na minimum.

Projekt byl realizován ve 2 dnech. Nejdříve žákům 8. a 9. roč. přijeli přiblížit problematiku úrazů Jarmila Onderková a Zbyněk Švehla, dalšího setkání se žáky 6. a 7. roč. se zúčastnili Pavel Bambousek a znovu Zbyněk Švehla. Obě dvojice se podělily se žáky s tím, jak se jim úraz stal a o životě s následným zdravotním postižením, jak se učily vypořádávat a stále se vypořádávají s trvalými následky úrazů v běžném životě, o tom, jak i přes zdravotní handicap sportují a mají i další zájmy. Zároveň předaly dětem informace o tom, jak úrazům, které se jim staly v mladém věku, předcházet.

Jarmila Onderková je na vozíku po autonehodě, při které narazila do stromu. Před úrazem ráda sportovala, cestovala a lezla po skalách. Na vozíku vyzkoušela hodně sportů, ale nejvíce ji baví přístrojové potápění. I přes svůj handicap může žít samostatným životem s minimální pomocí druhých lidí.

Zbyněk Švehla se ocitl na vozíku před 25 lety po pádu z kola během triatlonových závodů. Ke sportu si opět našel cestu – přes plavání a cyklistiku (handbike) se dostal zpět k triatlonu a dokázal si splnit klukovský sen – dokončit závod železného muže na Havaji.

Dalším z ambasadorů byl Pavel Bambousek, který navštívil naši školu již potřetí. V 17 letech  spadl z mostní konstrukce, zlomil si několik obratlů a poranil si míchu.  Teď se pohybuje jen s pomocí berlí nebo vozíku. I tak ale pracuje  a žije aktivní život.

Sportoval  před úrazem a sportuje  i po něm.  Jednoznačně u něj zvítězilo lyžování na monoski, kterému se téměř okamžitě začal věnovat vrcholově. Má za sebou už více jak deset sezón v reprezentaci. Z  letních sportů si našel  golf. Ke hraní používá paragolfer,  speciální  vozík na golf. Do projektu VZP ČR VZPoura úrazům  se zapojil proto, že se v poslední době potkává stále s mladšími dětmi po vážných a trvalých úrazech.

Děkujeme ambasadorům projektu za jejich zajímavé vyprávění a za to, jak svými životními příběhy přispívají nejen k prevenci úrazů, ale také dokazují, že i lidé s vážným postižením jsou optimisté a mají chuť žít.

                                                                               Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka ZŠ s RVIVT Teplice