Úspěch ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí

Soutěže

Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou uspořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Okresní vyhodnocení provedlo OSH Krupka. Soutěže se zúčastnilo celkem 73 dětí ze 3 základních škol, 6 mateřských škol a ze 3 Sdružení dobrovolných hasičů.

V kategorii ZŠ 2 získala 3. místo Arina Olijnyk ze 4. B,

v kategorii ZŠ 3 obsadil 1. místo Ladislav Tomáš ze 6. A,

v kategorii ZŠ 4 byla na 1. místě Elizaveta Gorlach z 8. B,

                                       2. místě Hanan Al Qufaish z 8. A 

                                       3. místo obsadila Kristýna Korejsová z 8. A.

Všem vyhodnoceným  blahopřejeme a děkujeme jim za výbornou reprezentaci školy.

Poděkování patří paní učitelce Štofčové za přípravu dětí do soutěže.

Slavnostní vyhlášení výsledků se koná 23. 5. 2019 na HZS v Teplicích.

Mgr. Marcela Prokůpková