Projekt Hadi v 5. B

Soutěže
5.B

Projekt Hadi v 5. A a přírodovědná soutěž

V hodinách pracovního vyučování měli žáci 5. B za úkol ušít hada. To nás přivedlo k tomu, jak propojit tuto činnost v rámci mezipředmětových vztahů s učivem přírodovědy. V hodině čtení si žáci pomocí encyklopedií a internetu zpracovali otázky k tématu „hadi“. Tyto umístili spolu se svými výrobky na nástěnku ve 2. patře. Pak vyhlásili soutěž pro ostatní spolužáky 1. stupně a seznámili je s podmínkami soutěže. Správné odpovědi na otázky mohli žáci vkládat do připravené krabice.

Lístky se správnými odpověďmi postoupily do losování o ceny. Na  Den dětí proběhlo za účasti všech losování a tři šťastlivci byli odměněni  - Kristýna Zikánová, Martin Pump a Thanh Long Nguyen (Michal).

Děkujeme všem, kteří se  do kvízu zapojili, bavili se a výhercům blahopřejeme.

Žáci 5. B