Soutěž Mladý záchranář 2019

Soutěže

Soutěž Mladý záchranář 2019

Ve středu 29. 5. 2019 se naše škola  již podruhé zúčastnila akce Mladý záchranář, která se konala v prostorách  územního pracoviště Hasičského   záchranného sboru  Teplice - Trnovany. Na akci  se  podílel nejen Hasičský záchranný sbor, ale i Dopravní policie ČR, Městská policie Teplice, Městská policie Dubí, Český červený kříž a Záchranná zdravotní služba Ústeckého kraje.

Žáci ve čtyřčlenných družstvech (2 chlapci a 2 dívky) plnili různé úkoly na čtrnácti  stanovištích. Naši školu  reprezentovali žáci 7. a 8. roč.-

Petr Homola a Aja Ghaleb, Václav Korejs a Kristýna Korejsová. Každé stanoviště bylo  zaměřeno  na  konkrétní dovednosti a znalosti, některá zase ověřila fyzické schopnosti. Žáci šplhali po horolezecké stěně, stříleli z plynové pistole a pomocí hasičské stříkačky.  Žáci si ověřili své schopnosti a bystrost  při řešení krizových situací a při resuscitaci  pacienta zasaženého elektrickým proudem. Dále  pracovali s buzolou, museli  se  orientovat na mapě. Rozpoznávali přírodní i kulturní památky Ústeckého kraje, pracovali s měřítkem mapy. Nejatraktivnějším stanovištěm byl  polygon, jehož úkolem je simulovat vyproštění osob z hořící místnosti. Ve speciálně upravené místnosti, která byla naplněna kouřem, hledali pět svítících tyčinek. Hledání v bludišti bylo limitováno časem – 5 minut. Dalším velmi zajímavým  zážitkem byla záchrana tonoucího a uzlování lana. Nejlepších  výsledků naše družstvo dosáhlo při  dopravních  testech, při řešení výjezdů městské policie a při balení evakuačního zavazadla. Žáci se  umístili na 9. místě.

Všichni účastnici soutěže obdrželi drobné upomínkové předměty. Všechny školy, které se pravidelně účastní této akce a akce Mladý zdravotník, pořádají kroužek, jehož náplní jsou disciplíny výše uvedených soutěží, proto jsme se rozhodli i my na základě zájmu žáků takový kroužek v příštím školním roce otevřít.

Našim žákům velmi děkujeme za výbornou reprezentaci školy a za bezproblémové chování během celé akce.

Mgr. Zuzana Kančiová