Spolupráce s MP

Ostatní aktivity

 V únoru tohoto školního roku proběhla první část  spolupráce s městskou policií v oblasti dopravní výchovy žáků  I. stupně a dětí přípravné třídy. Teoretická část byla zaměřená na předání a osvojení  teoretických znalosti. Žáci také vyplňovali  pracovní listy a shlédli výukové prezentace. V červnu jsme navázali na teoretickou část výukou na dopravním hřišti. Žáci si s sebou do školy přivezli kola a koloběžky a v průběhu 3 dnů se vystřídali v praktické výuce. Ostatní spolužáci dělali chodce. Poslední část spolupráce se uskuteční v úterý 25. 6.  „Dnem s městskou policií“. Policisté se utkají v několika fotbalových zápasech s týmy žáků školy, od přípravné třídy, výběr žáků 1. a 2. stupně Účast přislíbil i známý fotbalista z Teplic. Těšíme se, že si najde čas a přijde nás podpořit.

Policistům za spolupráci moc děkujeme a těšíme se, že bude příští školní rok pokračovat.

Mgr.  Zlatuše Štiková, výchovná poradkyně a školní metodička prevence