Exkurze do Elektrárny Ledvice – 30. 9. 2019

Exkurze a výlety

Součástí exkurze byla návštěva Informačního centra klasické energetiky a nejvyšší rozhledna v ČR – severní věž kotelny.

Žáci byli rozděleni do 3 skupin, po společném  promítání 3D filmu v informačním centru se po skupinách postupně dostali do jedné části elektrárny a na vyhlídkovou věž. Závěrem pak viděli elektrárnu na interaktivním panelu.

Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina. Nový zdroj v Ledvicích je vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry a zároveň jednou z nejmodernějších klasických elektráren ve střední Evropě. Byl vybudován v rámci 2. vlny ekologizace uhelných elektráren Skupiny ČEZ v severních Čechách. Díky použité nejmodernější dostupné technologie pro daný projekt i nastavení provozních a výrobních parametrů poklesly veškeré sledované emise v lokalitě Ledvice v průměru o 50 procent.

V Elektrárně Ledvice je spalováno hnědé uhlí z Dolů Bílina. Uhlí je dopravováno pásovými dopravníky ze sousední Úpravny uhlí Ledvice, buď přímo do zásobníků paliva jednotlivých kotlů, nebo na manipulační skládku, která má kapacitu 60 000 t.

Elektrárna Ledvice je, prostřednictvím ČEZ Teplárenská, a. s., významným dodavatelem tepla pro své okolí. V páře dodává teplo pro města Bílina a Teplice, v horké vodě pro město Ledvice a okolní průmyslové podniky

Nový zdroj Elektrárny Ledvice je i zajímavým cílem pro příznivce industriální turistiky a rozhleden. Jeho 140 m vysoká kotelna je v současné době nejvyšší průmyslovou stavbou na území Česka. Dvě podpůrné věže kotelny, takzvaná ledvická dvojčata, jsou ještě o něco vyšší. Na vrcholu severní věže je proto prosklená rozhledna s možností vystoupit na ochoz ve výšce 140 metrů. Na oficiálně nejvyšší rozhlednu v ČR se lze dostat v rámci exkurze po předchozí prohlídce Informačního centra klasické energetiky, které je rovněž jediné svého druhu v republice.

Infocentrum nabízí řadu interaktivních zážitků, včetně 3D filmu o historickém vývoji Země a tudíž i výrobě elektřiny, on-line měření fotosyntézy živého stromu nebo detailních popisů technologie nového uhelného elektrárenského bloku s možností virtuálního nahlédnutí do jednotlivých provozů.

Infocentrum Ledvice

Infocentrum Ledvice je umístěno v prostorách administrativní budovy Elektrárny Ledvice, která leží na úpatí Krušných hor nedaleko měst Bílina a Teplice v Čechách.

Infocentrum Ledvice je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku a je tak první svého druhu v České republice. Tematicky doplňuje ostatní informační centra Skupiny ČEZ zaměřená na jadernou energetiku či obnovitelné zdroje. Nové Infocentrum je třípodlažní a vyznačuje se výrazným moderním architektonickým a výtvarným řešením.

Styl expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie, např. 3D zobrazení, virtuální realitu, on-line měření fotosyntézy živého stromu, detailní popisy technologie nového uhelného elektrárenského bloku, atd. Kapacita informačního centra pro skupiny je 50 osob.

 

zdroj: https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/uhelne-elektrarny-a-teplarny/uhelne-elektrarny-a-teplarny-cez-v-cr/elektrarna-ledvice-58177

 

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy