Informace pro žáky a rodiče – využívání aplikace www.proskoly.cz

Škola

Vzdělávací aplikace nabízí: testy schopností žáků, paměťové testy, testy pro nejmenší, testy volby povolání, angličtina pro nejmenší,   čtenářská gramotnost, sociometrie, kvízy.

Každý žák dostane přístupové údaje a do aplikace se může přihlásit z jakéhokoliv počítače. Aplikace je vhodná pro domácí přípravu žáků.

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy