ZŠ s RVIVT Teplice v Opárenském mlýně

Environmentální výchova
Exkurze a výlety
Škola

Program Za časů prababiček seznámil žáky se  životem našich předků, který byl ve srovnání s dnešní dobou více určován roční dobou a přírodními rytmy.

Je součástí Ad Fontes, česko-německého vzdělávacího projektu realizovaného v rámci programu Interreg VA „Ahoj sousede – Hallo Nachbar“, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Program probíhal denně od 9,00 do 12,00 a od 15,00 do 18,00,  z velké části venku a v přírodě.

V prostředí starého mlýna, na dvoře, či v kuchyni u pece děti prožily za 3 dny celý rok plný práce, svátků a tradic. Pro děti byly připraveny rukodělné činnosti spojené s přípravou na zimu, např. sušení ovoce. Seznámily se se Zahradou Čech, jejími specifickými ovocnými druhy,  nosily  dřevo na topení a roztopily sušárnu na ovoce. Při sběru dřeva viděly, jak vypadá les zasažený kůrovcem.

Součástí programu byla  také  historie a provoz mlýna. A protože k životu ve mlýně patří voda, děti se seznámily s velkým přírodním i malým domácím koloběhem vody a s dopady lidské činnosti na něj, viděly, jak probíhá čištění vody a jaký význam mají ekologické čisticí prostředky. Děti si také zkusily připravit jedno z jídel našich předků – ovesnou kaši.

Podílely se na přípravě snídaní a večeří, uklízely kuchyň, třídily odpad, rostlinné zbytky ukládaly na kompost. V rámci programu také plnily úkoly zaměřené na ekologickou výchovu.

Domů si odvezly jako vzpomínku vlastnoručně vyrobené křížaly v látkovém pytlíku, který si pomalovaly. Děti se také  skamarádily se psem Kulichem, který je po celou dobu pobytu provázel.

Škola podpořila pobyt žáků příspěvkem z finančního daru veřejné sbírky, další částí se podíleli rodiče a česko-německý vzdělávací projekt.

Poděkování patří  paní zástupkyni Nálepkové a paní učitelce Štikové, které během několika dnů pobyt zorganizovaly a o děti se po celou dobu dobře postaraly.

 

Mgr. Marcela Prokůpková

ředitelka školy