Škola má novou výukovou pomůcku OZOBOT EVO

Škola

Naši žáci se od listopadu začínají seznamovat s novou programovatelnou výukovou pomůckou OZOBOT EVO. Škola vlastní sadu 18 těchto robotů. Ty nyní budou umístěné v učebně robotiky, kde se je žáci z robotického kroužku budou učit programovat. Poté bude výuka probíhat v hodinách IVT na 2. stupni, ještě později na 1. stupni, kde by potom měla zůstat v rámci učebních osnov. Manuály jsou v angličtině, a tak si žáci rozšíří své jazykové znalosti.