ZŠ s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953 se zapojila do projektu „Staň se diplomatem!“

Ostatní aktivity
Škola
Soutěže

Škola se zapojila do projektu „Staň se diplomatem!“, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), přední česká nevládní organizace zabývající se vzděláváním a výzkumem v oblasti mezinárodního dění. Pod hlavičkou Pražského studentského summitu letos na podzim probíhá série celodenních vzdělávacích projektů v českých krajích. V Ústeckém kraji byla akce uspořádána ve spolupráci s UJEP v Ústí nad Labem, v jejíchž prostorách se uskutečnila 22. 11. 2019. Projekt realizovali členové a spolupracovníci Asociace pro mezinárodní otázky, kteří mají zkušenost s neformálním vzděláváním v oblasti mezinárodních vztahů, kritického myšlení a občanské angažovanosti.

Zatímco Pražský studentský summit je určený pro středoškoláky a vysokoškoláky, projekt „Staň se diplomatem!“ je určený výhradně pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Za naši školu se projektu zúčastnilo 5 žáků 9. A.

Simulace probíhala celý den a byla rozdělena na dvě části. Během dopolední části byly žákům interaktivní formou poskytnuty základní informace o výzvách, se kterými se mezinárodní společenství potýká. Byla představena Organizace spojených národů a její nejdůležitější orgány. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení se s činností Rady bezpečnosti OSN a její role při řešení mezinárodních konfliktů.

V odpolední části se pak žáci vžili  do role diplomatů jednajících v Radě bezpečnosti OSN. Ve dvou skupinách po patnácti účastnících pak zasedli v tomto simulovaném orgánu a pokusili se na základě informací z dopoledních přednášek a připravených materiálů řešit konkrétní mezinárodní konflikt - situaci v africkém státu Mali.

Na závěr dostali žáci certifikát o účasti na projektu a získali zpětnou vazbu o svém výkonu. Účast v projektu byla pro žáky velkou zkušeností – učili se diskutovat, argumentovat, vyjadřovat, mluvit před dalšími účastníky z jiných škol, dodržovat pravidla jednacího řádu, pracovat ve dvojici a pak v týmu a také se seznámili s prostředím univerzity, na které budou třeba někteří za několik let studovat.

 

 

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy