Teplická vánočka

Ostatní aktivity
Kulturní akce

Tato  akce  se koná každý rok první adventní neděli při rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody.

Děti z našeho školního sboru svědomitě nacvičovaly vánoční koledy a písně.  Nabity sebevědomím a zkušeností z předcházejícího vystoupení v Proseticích teď ale věděly, že musí čelit velkému jevišti, většímu  počtu diváků a také silné konkurenci z ostatních základních škol, mezi kterými byly např.  Základní umělecká škola Teplice či Základní škola s rozšířeným vyučováním hudební výchovy.

Program začal ve 14 hod.  Jako první vystoupily nejmenší děti z mateřských škol. Náměstím se nesla vůně skořice, cukroví, z jeviště zněly koledy, počasí bylo mrazivé a atmosféra vánoční.

 Náš sbor přišel na řadu v 16 hod. Před vstupem na jeviště se děti chytily za ruce a povzbuzovaly se. Pak už jen vstříc jevišti a divákům… Moderátorka představila sbor, který se skládá z dětí, které zpívat umí, zpívají s chutí a srdcem a poté představila naší školu. Rozezněly se první tóny hudby a děti podaly výborný výkon. Rodiče zpívajících byli dojati, potlesk byl nekonečný.

Odměnou pro děti za jejich vystoupení byl balíček se sladkostmi a obrovská vánočka.

 

Bc. Dana Karrmannová, DiS.