Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo – kategorie AI. a AII.

Ostatní aktivity
Soutěže

Olympiády se v obou skupinách zúčastnilo 17 žáků. Olympiáda měla dvě části. V první, písemné části, žáci nejprve napsali test, který měl ověřit znalost gramatických jevů, zejména pak časování sloves a pravopis přídavných jmen. Následovala videoukázka s poslechem. Na základě videoukázky a poslechu žáci odpovídali na zadané otázky. Tři žáci s nejvyšším počtem bodů postoupili k ústní části. Tři postupující žáci ukázali na mapě Velké Británie hlavní  město a další velká města. Nadále hovořili o památkách Velké Británie, USA, Austrálie a Kanady. Žáci také mluvili o vybraných státních svátcích anglicky hovořících zemích. V následující části zůstali už jen dva žáci s nejlepším výkonem. Dva nejlepší žáci si vylosovali jedno z témat, o kterém následovně hovořili. Mezi tématy byli například sport a volný čas, nakupování, domácí mazlíčci, domácí práce, mé budoucí plány, zaměstnání a povolání, ale také škola a školský systém. V mluveném projevu byla hodnocena zejména plynulost projevu, rozmanitosti a pestrost slovní zásoby a schopnost využívat gramatické jevy v samotném mluvním projevu. Obě skupiny plnily stejné úkoly, přičemž u skupinu AI. byl obsah upraven tak, aby odpovídal doposud získaným vědomostem a schopnostem. Do okresního kola postoupila ze třídy 7. A Nada Nasher (za skupinu AI.) a z 8.A Aja Ghaleb (za skupinu AII.). Všem zúčastněným žákům děkujeme za zájem o anglický jazyk. Školní kolo bylo opět velmi úspěšné.  Oběma postupujícím žákyním přejeme úspěch v okresním kole.

Mgr. Zuzana Kančiová