Vánoční sportovní turnaj – 1. stupeň

Ostatní aktivity
Škola
Soutěže

Zúčastnily se ho všechny třídy  1. stupně a přípravné třídy. Pro mladší děti z přípravné třídy, 1., 2. a 3. ročníku byly nachystané  různé zábavné úkoly, soutěže a překážkové dráhy. Pro starší děti 4. a 5. ročníku byl připraven turnaj ve vybíjené. V turnaji vyhráli žáci  z 5. A, kteří porazili všechny ostatní třídy. Vítězové dostali diplom za 1. místo. Další diplom dostala třída 4. B za velkou snahu a sportovní nadšení.

Všichni žáci  se do turnaje zapojili a  za jejich snahu a úsilí je čekala věcná odměna, kterou pak dostali ve svých třídách od třídní učitelky. Podle jejich nadšení a ohlasů se jim turnaj líbil a už teď se těší na příští rok. Velké poděkování samozřejmě patří všem vyučujícím, kteří se do turnaje zapojili  a pomáhali.

 Mgr. Markéta Vavřičková