Účast žáků školy v 1. roč. soutěže FotoAréna 2019

Ostatní aktivity
Soutěže

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola v Teplicích v listopadu 2019 vyhlásila 1. ročník fotografické soutěže pro základní školy  FotoAréna 2019. Tématem fotografií bylo Teplicko. Žáci  si  mohli vybrat, zda budou fotografovat objekty, přírodu, perspektivu města nebo jeho obyvatele. Do soutěže se zapojili žáci  7. A -   Vojtěch  Huša, Denisa Hrodková, Shaima Al-Dhabbi a Vanesa Koudelová. V sobotu 11. 1. 2020 proběhlo na Střední  průmyslové škole v Teplicích slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže. I přesto, že se naši žáci nezúčastnili žádného  fotografického kurzu, jako účastníci soutěže z jiných škol, a ani  fotografie nijak neupravovali, jejich  fotografie byly hodnoceny velmi kladně. Nejlépe byla hodnocena fotografie Vanesy Koudelové, která se umístila na úžasném 3. místě. Na její fotografii byla stavba ze čtvrti  Šanov, konkrétně Mušle. Sama Vanesa řekla, že je to pro ni velký úspěch a doufá, že jí  účast v soutěži pomůže v dalším studiu. Všichni účastníci obdrželi účastnický list a věcné ceny. Organizátoři soutěže nás informovali, že již chystají druhý ročník této soutěže. Navíc nám prozradili, že téma dalšího ročníku soutěže bude spojeno s vodou. Naši žáci byli ze soutěže nadšení a slíbili, že se zúčastní i dalšího ročníku. Všem moc děkujeme za reprezentaci naší školy!

 

Mgr. Zuzana Kančiová, třídní učitelka 7. A