Bádání o vodě

Environmentální výchova

. V říjnu 2019 jsme převzali výukovou pomůcku Bádání o vodě – sadu, která obsahuje 25 pokusů, které by měly ukázat zajímavé vlastnosti vody a zpestřit výuku přírodovědy, chemie, fyziky nebo ekologické výchovy.

Od prosince je pomůcka využívaná v hodinách chemie, nejčastěji v 9. A, částečně potom  v 

8. A a ukázkou v 9. B, D.

Obsahuje vedle chemických propriet také velice důležité samotné postupy a úlohy, které žáci vypracovávají. Sada je postavená pro bádání o vodě, zcela s určitostí lze říci, že se pomocí ní dají dělat další nové úlohy pro bádání o vodě, ale také ji lze použít s dokoupeným chemickým sortimentem i pro jiné úlohy.

Žáci 9. A samostatně předvádějí úlohy celé třídě, doma se na to musí připravit a mohou tak získat dobrou známku nebo si ji zlepšit.