INFORMACE K ZASÍLÁNÍ VYHOTOVENÝCH DOMÁCÍCH PRACÍ

Škola

Každý pátek počínaje datem 27. 3. 2020 žáci zašlou do 19:00 vyhotovené týdenní domácí práce na emailovou adresu svého třídního učitele! Práce můžete zasílat v programech (např. word) nebo stačí fotografie vypracovaného sešitu.

Pokud některý z žáků nebo jeho rodič nemá emailovou adresu, naleznete zde jednoduchý návod na její zřízení.

Adresy jednotlivých vyučujících naleznete na webových stránkách naší školy (Kontakty, Pedagogičtí pracovníci). Adresy jsou ve formátu: jméno.příjmení@zsprosetice.cz.