Zápis dětí k povinné školní docházce

Škola

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se letošní zápis dětí k povinné školní docházce uskuteční bez přítomnosti dětí ve škole. 

 

Opatření MŠMT k zápisům je zveřejněno v jazyce českém, anglickém,  ruském, ukrajinském, vietnamském a arabském.

 

Podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je upřednostňováno bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020.
 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné škole doručit následujícími způsoby:

• do datové  schránky školy – c93v34t

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – info@zsprosetice.cz

• poštou na adresu školy - Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky,

  Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice

• osobním podáním v sekretariátu školy po předchozí telefonické domluvě v úředních hodinách – pondělí

   až pátek od 8,00 do12,00; tel. 417 538 672, 605 271 477

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a další formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy: www.zsprosetice.cz – Zápis do 1. roč.

Všechny důležité informace jsou v dokumentu Informace k zápisu pro školní rok 2020-2021.

Formuláře k zápisu, které zákonný zástupce vyplňuje (lze je stáhnout a vytisknout nebo vyzvednout ve škole):

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

2. Zápisní list pro školní rok 2020-2021

3. Žádost o odklad povinné školní docházky – jen v případě, pokud zákonný zástupce o odklad žádá

 

Pokud nemáte možnost si formulář žádosti a dalších dokumentů vytisknout, můžete si formuláře vyzvednout ve vestibulu budovy školy v pondělí až pátek od 8,00 do 12,00 hodin.

Doklady k zápisu (např. kopie rodného listu dítěte) jsou uvedeny v Informaci k zápisu pro školní rok 2020-2021.

 

Dokumenty, se kterými se zákonný zástupce seznámí:

1. Informace pro zákonné zástupce – správní řízení (zde jsou informace o přidělení registračního čísla a možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí před jeho vydáním)

2. Desatero pro rodiče

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů (kromě českého jazyka i v dalších jazycích)

V případě, že budete mít zájem o zařazení svého dítěte do školní družiny od školního roku 2020-2021, můžete si také stáhnout, vyplnit a předat přihlášku (společně se žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání) – termín je až do 4. 9. 2020

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit telefonicky nebo e-mailem na ředitelku školy – 603 198 107, reditelna@zsprosetice.cz

                                                                                      Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy