Informace pro rodiče a žáky

Škola

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám za sebe a za všechny pedagogické pracovníky poděkovat za dosavadní spolupráci se školou v době mimořádných opatření.

Děkujeme Vám za pomoc a podporu svým dětem při domácí výuce, za Váš čas, kterým jim věnujete, i když máte  další povinnosti a řešíte každodenní problémy.

Přestože nikdo z nás nebyl na tuto mimořádnou situaci připravený, od začátku hledáme možnosti a způsoby, jak být s Vašimi dětmi ve spojení, komunikovat s nimi na dálku, tedy jinak, než jsme dosud byli všichni zvyklí. Chtěli bychom Vás požádat, aniž bychom Vás chtěli zatěžovat více než je nutné, o pokračování ve spolupráci a zároveň požádat ty rodiče, kteří dosud spolupráci nenavázali, aby tak učinili. Pokud budete mít Vy nebo Vaše děti problémy  s předáváním podkladů pro výuku, s pokyny pro jejich plnění  a se samotným plněním úkolů, nadále se obracejte na třídní učitele a na vyučující jednotlivých předmětů.

Protože se nejedná o mimořádné prázdniny, ale o výuku na dálku po dobu uzavření škol, snažíme se každodenně být v kontaktu se žáky  prostřednictvím různých technologií. Aby výuka mohla touto formou probíhat i nadále oboustranně, chtěli bychom Vaším prostřednictvím požádat Vaše děti, žáky 2.stupně, aby si každý všední den od 8,00 do 10,00 otevřeli svůj e-mail, na který jim vyučující posílají úkoly, vzkazy a dávají jim zpětnou vazbu.

Děkuji a přeji Vám pevné zdraví a hodně sil.

Marcela Prokůpková, ředitelka školy

 

Informace pro žáky

Milí žáci,

děkuji vám za sebe a za všechny pedagogické pracovníky za to, jak spolupracujete při výuce na dálku.

Chtěla bych žáky 2. stupně požádat, aby si každý den od pondělí do pátku v době od 8,00 do 10,00 otevřeli svůj e-mail, na který vám učitelé posílají pokyny, vysvětlení k úkolům a dávají vám zpětnou vazbu k vypracovaným úkolům.

Všem vám přeji hodně zdraví a dobré nálady při zvládání úkolů.

Marcela Prokůpková, ředitelka školy

 

...