Informace o odevzdávání učebnic, výdeji osobních věcí žáků a o předání vysvědčení

Škola

Informace o odevzdávání učebnic a výdeji osobních věcí žáků

 

Vážení rodiče,

v týdnu od 22. 6. do 26. 6. 2020 budou žáci 1. a 2. stupně v době od 11,15 do 11,45 odevzdávat učebnice a budou jim vydány výtvarné potřeby, oblečení na tělesnou výchovu a obsah šatních skříněk. Klíč od šatní skřínky odevzdávají do 26. 6. 2020 jen vycházející žáci, žáci 5. roč., děti přípravné třídy a žáci, kteří ukončí docházku ve škole (přestup na jinou školu).

V případě, že se žáci nezúčastnili vzdělávacích a zájmových aktivit  pro žáky 1. stupně a přípravné třídy, přípravy k přijímacím zkouškám pro žáky 9. roč. a občasných vzdělávacích  aktivit pro žáky 2. stupně, musí předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Vstup do školy je povolen jen  se zakrytím úst a nosu, tj. s rouškami.

 

Formulář čestného prohlášení je ke stažení na webu školy nebo je k dispozici u hlavního vchodu do školy.                                                                

Informace ředitelky školy o odevzdávání učebnic  jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.zsprosetice.cz.

 

Informace o předání vysvědčení žákům 1. stupně

Vážení rodiče,

ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology dne 15. 6. 2020 rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účasti všech žáků.

Všichni žáci  1. stupně se mohou zúčastnit předání vysvědčení dne 30. 6. 2020 od 8,00 do 8,45 s podmínkou předložení čestného prohlášení (pokud ho již nepředložili při vzdělávacích aktivitách žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 nebo při odevzdání učebnic v týdnu od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020).

Do školy nebudou moci žáci s příznaky virového onemocnění. Vstup do školy je povolen  jen  se zakrytím úst a nosu, tj. s rouškami.

Pravidla pro školní skupiny docházející nyní do školy za účelem vzdělávacích a zájmových aktivit zůstávají stejná a budou platit do 30. 6. 2020.

 

Formulář čestného prohlášení je k stažení na webu školy nebo je k dispozici u hlavního vchodu do školy.                                                               

Informace ředitelky školy o předání vysvědčení  jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.zsprosetice.cz.

Vysvědčení žáků, kteří se předání vysvědčení nezúčastní, budou uložena v sekretariátu školy. Zde si je bude možné vyzvednout od 1. 7. 2020 do 3. 7. 2020 od 7,00 do 15,30 nebo na základě telefonické domluvy. Nevyzvednutá vysvědčení budou žákům předána v září 2020.

 

Informace o předání vysvědčení žákům 2. stupně

Vážení rodiče,

ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology dne 15. 6. 2020 rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účasti všech žáků.

Všichni žáci  2. stupně se mohou zúčastnit předání vysvědčení dne 30. 6. 2020 s podmínkou předložení čestného prohlášení (pokud ho již nepředložili při přípravě vycházejících žáků na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020, při  občasných vzdělávacích aktivitách žáků 2. stupně od 8. 6. 2020 nebo při odevzdání učebnic v týdnu od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020).

Do školy nebudou moci žáci s příznaky virového onemocnění. Vstup do školy je povolen jen  se zakrytím úst a nosu, tj. s rouškami.

Pravidla pro žáky 2. stupně docházející nyní do školy za účelem občasných vzdělávacích aktivit zůstávají stejná a budou platit do 30. 6. 2020.

 

 Formulář čestného prohlášení je k stažení na webu školy nebo je k dispozici u hlavního vchodu do školy.                                                               

Informace ředitelky školy o předání vysvědčení  jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.zsprosetice.cz.

Vysvědčení žáků, kteří se předání vysvědčení nezúčastní, budou uložena v sekretariátu školy. Zde si je bude možné vyzvednout od 1. 7. 2020 do 3. 7. 2020 od 7,00 do 15,30 nebo na základě telefonické domluvy. Nevyzvednutá vysvědčení budou žákům předána v září 2020.

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy