Slavnostní přijetí nejlepších žáků 9. tříd teplických základních škol

Škola

Vybraní žáci tím tak  ukončili letošní školní rok i svou povinnou školní docházku.
Žáci byli přijati v zasedací síni zastupitelstva Statutárního města Teplice za přítomnosti primátora

Bc. Hynka Hanzy, náměstka primátora Bc. Jiřího Štábla a vedoucí odboru školství Bc. Jarmily Svobodové. Z naší školy byli nominováni Ivanna Anikeeva, Eliška Procházková a Filip Salač.  Součástí slavnostního přijetí bylo předávání upomínkových předmětů a představení jednotlivých  žáků prostřednictvím  osobních medailonků.

Mgr. Zuzana Benediktová

třídní učitelka