Vzdělávací program Tonda obal na cestách

Environmentální výchova
Škola

Vzdělávací program společnosti EKO-KOM se uskutečnil na naší škole 6. 2. 2019. Zaměřuje se  na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Pojízdná výstava je realizována na školách již přes 20 let a navštívilo ji přes 2 mil dětí. Na akci se žáci dozvědí, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Mají možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů.

Vzdělávací program byl na naší škole realizován třemi lektory ve třech místnostech. V průběhu 1. – 5. vyučovací hodiny se postupně vystřídalo všech patnáct tříd 1. a 2. stupně. Tématem programu bylo třídění a recyklace odpadu. Na úvod besedy žáci odpovídali na nejrůznější otázky, které se týkaly uvedeného tématu. Jako názorná ukázka byly žákům průběžně předkládány nejrůznější recykláty a materiály. Součástí besedy bylo také několik krátkých názorných filmů. Na závěr programu si žáci zahráli hru, v rámci které dostali karty s obrázkem a názvem odpadu. Jejich úkolem bylo vybrat z vystavených popelnic tu správnou a kartu do ní vložit. S lektorem pak společně provedli kontrolu.

Cílem programu bylo objasnit žákům proč a jak třídit. Učitelé i žáci vyjádřili ve většině případů pozitivní ohlasy. Použité metody byly nápadité a pro žáky atraktivní. Informace byly předkládány srozumitelně a uceleně. Spokojenost byla i ze strany lektorů.

Mgr. Anna Hybšová, koordinátor EVVO

a www. tonda-obal.cz