Světový den laskavosti – 13. 11. 2019

Exkurze a výlety
Ostatní aktivity

Důvodem bylo předání pamlsků, krmení a hraček opuštěným zvířatům, na které se spolu s paní ředitelkou školy M. Prokůpkovou, třídní učitelkou A. Štofčovou, paní asistentkou S. Voráčkovou a paní učitelkou A. Zouharovou žáci složili. Dárků sice nebylo  mnoho, ale byly pořízeny v rámci možností s potřebou dětí pomoci opuštěným zvířatům. V rámci návštěvy se žáci dozvěděli informace o obyvatelích zdejšího útulku a zároveň se seznámili s prací ošetřovatelů  a denním režimem jeho obyvatel.

Byli i upozorněni, jak se chovat v případě, že by se venku setkali s volně pobíhajícím psem nebo jak reagovat, když se dva psi perou.

S ošetřovatelkou  žáci mluvili i o zodpovědnosti, se kterou by měli přistupovat  k pořízení si domácího mazlíčka. 

Na závěr své návštěvy v útulku se některé děti pomazlily s koťátky, která jsou také obyvateli útulku.

S dětmi jsme si slíbili, že jsme tu nebyli naposledy a že se sem jistě brzy vrátíme. Kdybychom si v běžném životě pomáhali bez ohledu na očekávání, jakou odměnu za pomoc dostaneme, byl by život na světě veselejší.

Mgr. A. Štofčová, třídní učitelka 6. A