Tajemství vody – Pitná voda

Environmentální výchova

Předmětem pokusu byla výroba pitné vody, čímž jsme si zároveň s názornou ukázkou otevřeli vrátka k velmi zajímavé diskuzi na téma nedostatek vody v ČR a jak vodou neplýtvat.

Základem pokusů byla filtrace vody pomocí štěrku a písku, ukázali jsme si také účinky aktivního uhlí. Znečištěnou vodu jsme postupně zbavovali hrubých nečistot pomocí štěrku, jemnějšími filtry jsme postupně docílili čiré vody, která velkou část žáků vybízela k ochutnání. Po ubezpečení, že není výsledná voda zdaleka pitelná, a že mikroorganizmy přeci nejsou pouhým okem vidět, je chuť přešla. Následoval tedy popis chemické úpravy vody pomocí chloru či ozonu. Většina žáků si ani neuvědomovala, jak náročná je technologie čištění této životodárné tekutiny. V rámci diskuze byla žákům zdánlivá samozřejmost dostupnosti pitné vody vysvětlena, a ti si  uvědomili, jak šetrně je třeba s pitnou vodou nakládat.

 

Jiří Herold

učitel fyziky