Učitelé

Třídní učitelé

 

Třídní učitel  PT

Hana Janichová

hana.janichova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel I. A

Mgr. Jaroslava Hyhlanová

jaroslava.hyhlanova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel  I. B

Mgr. Veronika Šorfová

veronika.sorfova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel II. A

Mgr. Lenka Kristová

lenka.kristova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel III. A

Mgr. Zlatuše Štiková

zlatuse.stikova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel III. B

Vlasta Sedláčková

vlasta.sedlackova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel IV. A

Mgr. Markéta Vavřičková

marketa.vavrickova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel IV. B

Mgr. Bc. Lenka Bublová

lenka.bublova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel V. A

Mgr. Jaroslava Michalová

jaroslava.michalova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel V. B

Mgr. Katarína Mižu

katarina.mizu@zsprosetice.cz

 

třídní učitel VI. A

Mgr. Zuzana Kančiová

zuzana.kanciova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel VI. B

Bc. Dana Karrmannová, Dis.

dana.karrmannova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel VII. A

Bc. Michelle Skřivanová

michelle.skrivanova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel VIII. A

Mgr. Zuzana Benediktová

zuzana.benediktova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel VIII. B

Bc. Martin Hudeček

martin.hudecek@zsprosetice.cz

 

třídní učitel IX. A

Mgr. Andrea Štofčová

andrea.stofcova@zsprosetice.cz

 

třídní učitel IX. D

Mgr. Anna Hybšová

anna.hybsova@zsprosetice.cz

 

Netřídní učitelé

 

Mgr. Marcela Prokůpková

reditelna@zsprosetice.cz

 

Mgr. Iveta Nálepková

nalepkova@zsprosetice.cz

 

Ing. Vlastimil Klobása

vlastimil.klobasa@zsprosetice.cz

 

Mgr. Lesja Patso

patso.lesja@zsprosetice.cz

 

Mgr. Klára Králiková

klara.kralikova@zsprosetice.cz

 

Mgr. Lenka Müllerová

lenka.mullerova@zsprosetice.cz

 

Bc. Jan Zámostný

jan.zamostny@zsprosetice.cz

 

Asistenti pedagoga

 

Bc. Jana Adamová

jana.adamova@zsprosetice.cz

 

Šárka Bílková

sarka.bilkova@zsprosetice.cz

 

Kateřina Eskander

katerina.eskander@zsprosetice.cz

 

Zbyněk Hnilica. DiS.

zbynek.hnilica@zsprosetice.cz

 

Ivana Kiňová

ivana.kinova@zsprosetice.cz

 

Andrea Medzanská, DiS.

andrea.medzanska@zsprosetice.cz

 

Kateřina Polomisová

katerina.polomisova@zsprosetice.cz

 

Brigita Čonková

brigita.conkova@zsprosetice.cz

 

Ing. Radka Marešová

radka.maresova@zsprosetice.cz

 

Soňa Vladařová

sona.vladarova@zsprosetice.cz