Základní údaje

Školní družina má v současné době otevřena dvě oddělení, která jsou určena pro žáky školy.

  1. oddělení vede p. vychovatelka Stanislava Kopřivová
  2. oddělení vede p. vychovatelka Lucie Nováková


Kontakt: 604 456 978