5.A

  • Exkurze a výlety

víte co je Mirákulum, my už ano...

  • Sportovní akce

Žáci 5. A se zapojili do vzdělávacího programu o zdravém životním stylu

  • Ostatní aktivity

Žáci 5. A se zúčastnili besedy na téma šikana

  • Environmentální výchova
  • Škola

Den Země je den věnovaný Zemi. Každoročně se koná 22. 4.. Je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. 3., a oslavovaly příchod jara.