Alergeny

INFORMACE – ALERGENY

Dle evropské legislativy nařízení 1169/20111/Ev, čl. 44, odst. 1a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům jsme povinni od 13. 12. 2014 uvádět přítomnost alergenů v uvařených pokrmech.

To znamená, že na jídelním lístku budou alergeny vyznačovány čísly a seznam alergenů bude vyvěšen na nástěnce ŠJ a také zveřejněn na internetu.

Rodičům, zájemcům o tuto problematiku poskytne informace vedoucí ŠJ pí. Necidová.

Upozorňujeme, že se jedná o opatření víceméně administrativního charakteru, které v žádném případě nezasahuje do kvality, složení a obsahu pokrmů.

 

Alergeny