Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2012/2013 pdf 1.18 MB
Přehled prospěchu 2. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.01 KB
Výroční zpráva 2017/2018 docx 68.21 KB
Výroční zpráva 2018/2019, příloha č. 1 pdf 3.26 MB
Výroční zpráva 2013/2014 pdf 909.71 KB
Příloha výroční zprávy 2017/2018 pdf 4.8 MB
Výroční zpráva 2018/2019, příloha č. 2 pdf 4 MB
Výroční zpráva 2014/2015 pdf 920.25 KB
Výroční zpráva 2009/2010 pdf 830.87 KB
Výroční zpráva 2016/2017 docx 64.03 KB
Přehled prospěchu 1. pololetí 2017/2018 docx 3.39 MB
Výroční zpráva 2010/2011 pdf 859.18 KB
Přehled prospěchu 1. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.67 KB
Výroční zpráva 2015/2016 docx 632.12 KB
Výroční zpráva 2011/2012 pdf 861.88 KB
Přehled prospěchu 2. pololetí 2017/2018 doc 3.4 MB
Výroční zpráva 2018/2019 docx 7.72 MB
Dokumenty školy
Dlouhodobý plán pdf 311.65 KB
Plán výchovného poradce 2016/2017 doc 49 KB
Pověřenec pdf 246.8 KB
NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2027 pdf 1.48 MB
Plán výchovného poradce 2017/2018 doc 59.5 KB
Video z projektových dní 24. 10. - 25. 10. 2019 rar 33.98 MB
ICT plán pdf 516.1 KB
Plán výchovného poradce na školní rok 2019 - 2020 doc 66.5 KB
Almanach pdf 147.87 KB
Školní poradenské pracoviště docx 15.16 KB
GDPR - ZVEŘEJNĚNÍ PROHLÁŠENÍ docx 28.38 KB
KONZULTAČNÍ HODINY školního metodika prevence docx 12.13 KB
Zápis ze zasedání školního parlamentu – 15. 11. 2019 docx 13.61 KB
Vize školy pdf 120.84 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
Plán výchovného poradce na školní rok 2018/2019 doc 64.5 KB
Školský zákon - rozbor doc 48 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 14.79 KB
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních pdf 671.82 KB
Měření efektivity Minimálního preventivního programu hodnocení za školní rok 2017/2018 doc 155 KB
Parlamenťák aneb zástupce třídy pro školní rok 2019 / 2020 docx 12.66 KB
KONZULTAČNÍ HODINY výchovného poradce pro žáky ve školním roce 2019-2020 docx 12.12 KB
Vzdělávací program ŠKOLA NÁS BAVÍ zip 13.97 MB
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2017/2018 docx 13.06 KB
Organizace školního roku 2018/2019 doc 51.5 KB
Školní řád od 1.9.2019 doc 442.5 KB
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2019 - 2022 doc 65.5 KB
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP pdf 131.88 KB
PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2018/2019 docx 45.36 KB
Roční plán environmentálního vzdělávání 2015/2016 pdf 248.01 KB
Žákovský parlament docx 12.46 KB
Výchovný program šitý na míru pdf 531.43 KB
Organizace školního roku 2019-2020 doc 55.5 KB
Měření efektivity Preventivného programu školy hodnocení za školní rok 2018/2019 doc 162 KB
Inspekční zpráva _ 2008 pdf 199.11 KB
Projekt: Rozvoj občanských kompetencí... docx 59.97 KB
AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2021 pdf 1.24 MB
Zasedání školního parlamentu – 1. 11. 2019 docx 13.44 KB
Plán inkluzivního vzdělávání pdf 246.4 KB
Školní řád platný od 1. 9.2017 doc 423 KB
PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 docx 49.09 KB
Školská rada - zápisy z jednání
Rada 2 2015 doc 29 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 - pedagogové pdf 191.57 KB
TERMÍN VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 doc 28 KB
Rada 1 2015 docx 14.57 KB
VOLEBNÍ LISTINA KANDIDÁTŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE pdf 287.2 KB
Dokumenty jídelny
Seznam alergenů ke stažení jpg 349.75 KB
Přihláška ke stravování 2019 doc 34.5 KB
Informace pro školní rok 2019/2020 doc 44.5 KB
Vnitřní řád školní jídelny doc 91 KB
Školní družina
Směrnice školní družiny docx 31.62 KB
Žádost o přijetí do školní družiny doc 88.5 KB
Rodiče
Informace k zápisu pro školní rok 2019-2020 docx 16.42 KB
Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020 pdf 245.49 KB
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ Plynárenská 2019-2020 docx 15.25 KB
Žádost o uvolnění žáka pdf 168.42 KB
Školské obvody pdf 226.33 KB
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019-2020 docx 15 KB
Výňatek ze školního řádu docx 20.33 KB
Desatero pro rodiče - MŠMT 2018 docx 18.25 KB
Informace pro zákonné zástupce k povinné školní docházce 2019/2020 docx 14.62 KB
Informace pro zákonné zástupce - správní řízení 2019/2020 docx 14.52 KB
Environmentální výchova
Školní program environmentálního vzdělávání pdf 317.69 KB