Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2014/2015 pdf 920.25 KB
Výroční zpráva 2009/2010 pdf 830.87 KB
Výroční zpráva 2010/2011 pdf 859.18 KB
Výroční zpráva 2011/2012 pdf 861.88 KB
Výroční zpráva 2012/2013 pdf 1.18 MB
Výroční zpráva 2015/2016 docx 632.12 KB
Výroční zpráva 2013/2014 pdf 909.71 KB
Výroční zpráva 2016/2017 docx 64.03 KB
Dokumenty školy
Vize školy pdf 120.84 KB
Školský zákon - rozbor doc 48 KB
Plán výchovného poradce 2016/2017 doc 49 KB
Školní řád platný od 1. 9.2017 doc 423 KB
Projekt: Rozvoj občanských kompetencí... docx 59.97 KB
Vzdělávací program ŠKOLA NÁS BAVÍ zip 13.97 MB
Školní poradenské pracoviště docx 15.16 KB
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP pdf 131.88 KB
Roční plán environmentálního vzdělávání 2015/2016 pdf 248.01 KB
Pověřenec pdf 246.8 KB
Výchovný program šitý na míru pdf 531.43 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 14.79 KB
Inspekční zpráva _ 2008 pdf 199.11 KB
Plán výchovného poradce 2017/2018 doc 59.5 KB
Plán inkluzivního vzdělávání pdf 246.4 KB
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2017/2018 docx 13.06 KB
Dlouhodobý plán pdf 311.65 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
ICT plán pdf 516.1 KB
Almanach pdf 147.87 KB
Školská rada - zápisy z jednání
TERMÍN VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 doc 28 KB
VOLEBNÍ LISTINA KANDIDÁTŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE pdf 287.2 KB
Rada 1 2015 docx 14.57 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 - pedagogové pdf 191.57 KB
Rada 2 2015 doc 29 KB
Dokumenty jídelny
Přihláška ke stravování 2017 doc 36.5 KB
Vnitřní řád školní jídelny doc 93 KB
Seznam alergenů ke stažení jpg 349.75 KB
Školní družina
Podmínky pro přijetí do školní družiny pdf 338.87 KB
Vnitřní řád školní družiny docx 22.87 KB
Rodiče
Desatero pro rodiče - MŠMT 2018 docx 18.25 KB
Školské obvody pdf 226.33 KB
Informace k zápisu pro školní rok 2018-2019 docx 16.15 KB
Žádost o přijetí docx 13.76 KB
Informace pro zákonné zástupce pro rok 2018 docx 14.62 KB
Žádost o uvolnění žáka pdf 168.42 KB
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2018-2019 docx 14.99 KB
Výňatek ze školního řádu docx 20.33 KB
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ Plynárenská 2018-2019 docx 15.23 KB
Organizace školního roku 2017/2018 pdf 670.39 KB
Environmentální výchova
Školní program environmentálního vzdělávání pdf 317.69 KB