Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2010/2011 pdf 859.18 KB
Výroční zpráva 2011/2012 pdf 861.88 KB
Výroční zpráva 2012/2013 pdf 1.18 MB
Výroční zpráva 2013/2014 pdf 909.71 KB
Výroční zpráva 2015/2016 docx 632.12 KB
Výroční zpráva 2014/2015 pdf 920.25 KB
Výroční zpráva 2009/2010 pdf 830.87 KB
Výroční zpráva 2016/2017 docx 64.03 KB
Dokumenty školy
Plán inkluzivního vzdělávání pdf 246.4 KB
Školní poradenské pracoviště docx 15.16 KB
Almanach pdf 147.87 KB
Provozní řád (2015/2016) pdf 325.84 KB
Školní řád platný od 1. 9.2017 doc 423 KB
ICT plán (2015/2016) pdf 516.1 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 14.79 KB
Školský zákon - rozbor doc 48 KB
Organizace školního roku 2016/2017 doc 49 KB
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP pdf 131.88 KB
Vize školy pdf 120.84 KB
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2017/2018 docx 13.06 KB
Vzdělávací program ŠKOLA NÁS BAVÍ zip 13.97 MB
Plán výchovného poradce 2017/2018 doc 59.5 KB
Inspekční zpráva _ 2008 pdf 199.11 KB
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ docx 13.99 KB
Plán výchovného poradce (2015/2016) pdf 134.33 KB
Minimální preventivní program (2015/2016) pdf 327.16 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
Roční plán environmentálního vzdělávání 2015/2016 pdf 248.01 KB
Výchovný program šitý na míru pdf 531.43 KB
Plán výchovného poradce 2016/2017 doc 49 KB
Dlouhodobý plán pdf 311.65 KB
Celoroční plán školy (2015/2016) pdf 433.36 KB
Školská rada - zápisy z jednání
TERMÍN VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 doc 28 KB
Rada 2 2015 doc 29 KB
VOLEBNÍ LISTINA KANDIDÁTŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE pdf 287.2 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 - pedagogové pdf 191.57 KB
Rada 1 2015 docx 14.57 KB
Dokumenty jídelny
Seznam alergenů ke stažení jpg 349.75 KB
Vnitřní řád školní jídelny doc 93 KB
Přihláška ke stravování 2017 doc 36.5 KB
Školní družina
Vnitřní řád školní družiny docx 22.87 KB
Podmínky pro přijetí do školní družiny pdf 338.87 KB
Rodiče
Žádost o uvolnění žáka pdf 168.42 KB
Výňatek ze školního řádu docx 20.33 KB
Zápisový lístek (do 1. třídy) pdf 927.91 KB
Organizace školního roku 2017/2018 pdf 670.39 KB
Žádost o přijetí docx 13.76 KB
Environmentální výchova
Školní program environmentálního vzdělávání pdf 317.69 KB