Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2017/2018 docx 68.21 KB
Přehled prospěchu - třídy 1. pol. 2019-2020 doc 3.48 MB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 pdf 310.66 KB
Výroční zpráva 2013/2014 pdf 909.71 KB
Výroční zpráva 2018/2019 docx 7.72 MB
Příloha výroční zprávy 2017/2018 pdf 4.8 MB
Přehled prospěchu - třídy 2. pol. 2019-2020 doc 3.47 MB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 pdf 311.6 KB
Výroční zpráva 2014/2015 pdf 920.25 KB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 pdf 307.22 KB
Výroční zpráva 2009/2010 pdf 830.87 KB
Výroční zpráva 2018/2019, příloha č. 1 pdf 3.26 MB
Přehled prospěchu 1. pololetí 2017/2018 docx 3.39 MB
Výroční zpráva o o poskytování informací za rok 2019 pdf 307.27 KB
Výroční zpráva 2016/2017 docx 64.03 KB
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2019 - 2020 docx 74.71 KB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 pdf 309.38 KB
Výroční zpráva 2010/2011 pdf 859.18 KB
Výroční zpráva 2018/2019, příloha č. 2 pdf 4 MB
Přehled prospěchu 1. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.67 KB
Přehled prospěchu - škola 1.pol. 2019-2020 doc 291.77 KB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 pdf 306.91 KB
Výroční zpráva 2011/2012 pdf 861.88 KB
Přehled prospěchu 2. pololetí 2017/2018 doc 3.4 MB
Přehled prospěchu - škola 2. pol. 2019-2020 doc 291.37 KB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 pdf 307.19 KB
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021-2022 pdf 1 MB
Výroční zpráva 2012/2013 pdf 1.18 MB
Výroční zpráva 2015/2016 docx 632.12 KB
Přehled prospěchu 2. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.01 KB
Dokumenty školy
Školský zákon - rozbor doc 48 KB
Odkazy k online vzdělávání docx 17.62 KB
Vedení školy docx 12.52 KB
Výzva 02_18_063 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-Šablony II, projekt Cesta ke vzdělání docx 14.24 KB
Přijímací řízení na střední školy docx 11.36 KB
Školní poradenské pracoviště docx 15.16 KB
PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2018/2019 docx 45.36 KB
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2020 - 2021 docx 79.85 KB
Projekt: Škola pro život pdf 73.61 KB
Vzdělávací program ŠKOLA NÁS BAVÍ zip 13.97 MB
Nabídka volných pracovních míst docx 11.32 KB
Výzva 02_20_080 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-Šablony III projekt Škola pro život docx 14.26 KB
Informace pro rodiče – přijímací řízení na SŠ (k 20. 11. 2023) docx 22.83 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 14.79 KB
NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2027 pdf 1.48 MB
Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pdf 241.09 KB
Školní řád - účinnost od 20. 3. 2024 doc 481.5 KB
ICT plán pdf 516.1 KB
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE pro školní rok 2021/2022 pdf 2.49 MB
Národní plán doučování z NPO docx 14.36 KB
Děkovný dopis švýcarského velvyslance Philippa Guexe adresovaný naší škole pdf 1.46 MB
Інформація для батьків – вступ до загальноосвітніх навчальних закладів (станом на 20.11.2023) docx 31.55 KB
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP pdf 131.88 KB
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních pdf 671.82 KB
Program poradenských služeb - školní rok 2023-2024 docx 30.27 KB
Žádost o uvolnění žáka pdf 168.42 KB
Vize školy pdf 120.84 KB
Informace k provozu škol a školských zařízení pdf 241.59 KB
KRITÉRIA PRO DOUČOVÁNÍ pdf 115.14 KB
Inspekční zpráva _ 2008 pdf 199.11 KB
Projekt: Rozvoj občanských kompetencí... docx 59.97 KB
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2019 - 2022 doc 65.5 KB
Уривок зі шкільного розпорядку - Výňatek ze školního řádu docx 20.44 KB
Informace pro zákonné zástupce - školní poradenské pracoviště 2023-2024 docx 14.49 KB
Výňatek ze školního řádu docx 20.33 KB
Parlamenťák aneb zástupce třídy pro školní rok 2019 / 2020 docx 12.66 KB
Čestné prohlášení pdf 268.76 KB
GDPR - znění zákona pdf 952.9 KB
Dlouhodobý plán pdf 311.65 KB
Pověřenec pdf 246.8 KB
www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-projekty/co-je-zakovsky-parlament.html pdf 555.34 KB
Žákovský parlament docx 12.46 KB
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ docx 17.57 KB
NFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ pdf 243.17 KB
Prohlášení o ochraně osobních údajů s Dodatkem č. 1: Informace o zpracování osobních údajů během distanční výuky docx 33.77 KB
Přípravná třída - informační leták docx 142.83 KB
Školská rada - zápisy z jednání
Rada 2 2015 doc 29 KB
Zápis z jednání školské rady z 19. 3. 2024 doc 27.5 KB
Zápis z jednání školské rady ze 13. 10. 2023 doc 29 KB
Rada 1 2015 docx 14.57 KB
Dokumenty jídelny
Basic information about organization of school catering docx 23.44 KB
Alergeny - ru docx 24.55 KB
ŠJ - informace pro školní rok 2023-2024 doc 45.5 KB
Основная информация об организации школьного питания docx 23.88 KB
Seznam alergenů ke stažení jpg 349.75 KB
Alergeny - uk docx 24.42 KB
INFORMACE O ZVÝŠENÍ FINANČNÍHO NORMATIVU NA OBĚDY A O PRODEJI OBĚDŮ doc 38 KB
Školní jídelna docx 11.28 KB
Thông tin cơ bản về bữa ăn tại trường docx 23.52 KB
Alergeny - vi docx 23.61 KB
Інформація шкільної їдальні навчальний рік 2023-2024 docx 17.48 KB
Alergeny - čj docx 15.77 KB
INFORMACE O ZVÝŠENÍ FINANČNÍHO NORMATIVU NA OBĚDY A O PRODEJI OBĚDŮ doc 38 KB
Початкова школа з розширеним викладанням docx 15.1 KB
Základní informace o školním stravování docx 13.87 KB
Заява на обіди - Přihláška ke stravování UKR docx 14.74 KB
Alergeny - ar docx 15.1 KB
Příhláška ke stravování 2023-2024 doc 35 KB
Початкова школа з розширеним викладанням docx 17.77 KB
معلومات أساسية عن تنظيم الوجبات المدرسية docx 14.77 KB
Alergeny - en docx 17.37 KB
Stanovení finačních normativů na potraviny od 1. 9. 2023 doc 83.5 KB
Školní družina
Souhlas se zpracováním osobních údajů, školní družina docx 18.51 KB
Vnitřní řád školní družiny od 1. 9. 2019 docx 34.29 KB
Rodiče
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ docx 18.84 KB
КУРСИ ЧЕСЬКОЇ МОВИ для дітей (11-15 років) pdf 277.19 KB
Inf. pro z.z. k povinne šk.dochazce UKR docx 14.25 KB
Desatero pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci koronavirové krize pdf 1.36 MB
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ docx 13.86 KB
Реєстраційний номер, присвоєний для цілей повідомлення про рішення про прийом docx 13.09 KB
Список шкільних предметів - 7. B docx 13.85 KB
Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy v souvislosti s covid-19 pdf 188.25 KB
Výňatek ze školního řádu 1. 9. 2023 docx 18.7 KB
Що повинен знати майбутній першокласник, вступаючи до нашої школи? doc 263 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ruština docx 20.29 KB
Metodický pokyn - PT_2019 pdf 780.82 KB
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ docx 15.69 KB
Seznam školních potřeb - 9. A docx 15.31 KB
Standardní činnosti školy - příloha č. 2 docx 17.14 KB
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2024-2025 docx 15.11 KB
Informace pro zákonné zástupce k povinné školní docházce docx 14.67 KB
Seznam školních potřeb - 6. A docx 16.58 KB
Informační leták - přípravná třída 2023-2024 UKR docx 145.62 KB
SỰ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN docx 23.67 KB
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Заява про зарахування дитини до початкової школи doc 44.5 KB
Художнє виховання 2 docx 14.56 KB
Grafomotorika pro děti pdf 471.4 KB
PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE docx 30.27 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ukrajinština docx 18.84 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 15.03 KB
Máte doma budoucího prvňáčka? docx 2.12 MB
DESATERO PRO RODIČE docx 18.29 KB
Seznam školních potřeb - 9. B docx 15.52 KB
Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti - příloha č. 3 docx 23.66 KB
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ Plynárenská 2024-2025 docx 15.66 KB
Informace pro zákonné zástupce - správní řízení docx 15.58 KB
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání pdf 140.74 KB
Seznam školních potřeb - 6. B docx 12.7 KB
СОГЛАСИЕ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ docx 20.29 KB
Informace o zvláštním zápisu docx 12.59 KB
Podpora žáků s OMJ - Підтримка учнів з іншою рідною мовою docx 12.02 KB
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku pdf 204.23 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – arabština docx 20.57 KB
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ docx 15.6 KB
Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy doc 29 KB
Rodičům budoucích prvňáčků pdf 251.06 KB
Seznam potřeb na výtvarnou výchovu - 2.stupeň docx 13.57 KB
Zápis do 1. ročníku 2024/2025 - plakát pdf 2.36 MB
Školské obvody docx 91.75 KB
ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2021/2022 р. docx 40.61 KB
Seznam školních potřeb - 7. A docx 12.26 KB
NA KOHO SE OBRÁTIT? pdf 269.36 KB
موافقة للتعامل مع البيانات الشخصية docx 20.57 KB
Особлива реєстрація до 1-ї год docx 12.56 KB
Informace pro zákonné zástupce k povinné školní docházce docx 14.76 KB
Desatero pro rodiče docx 18.2 KB
التعليم االبتدائي في جمهورية التشيك pdf 284.2 KB
Školské obvody základních škol pdf 226.33 KB
Список шкільних потреб 9.A docx 15.41 KB
Co všechno by měl umět budoucí prvňáček u zápisu - Desatero doc 258 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – čeština docx 13.91 KB
ЗАЧИСЛЕНИЕ В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ НА 2021/2022 г. docx 41.26 KB
KRITÉRIA PRO DOUČOVÁNÍ 2 pdf 159.7 KB
Seznam školních potřeb - 7. B docx 12.63 KB
Informace k zápisu pro školní rok 2024-2025 pdf 843.52 KB
ЖЕКЕ ТҰЛҒА МӘЛІМЕТТЕРІМЕН ЖҰМЫСТАУЫН ҰЙҒАРУ docx 25.25 KB
Přihlášení do účtu Miscrosoft Office 350 docx 11.49 KB
Rodičům budoucích prvňáčků pdf 251.06 KB
Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí doc 26.5 KB
Informace pro zákonné zástupce při zápisu k povinné školní docházce docx 14.76 KB
Список шкільних предметів - 7. A docx 11.58 KB
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023 - 2024 doc 53.5 KB
Stanovení místa a doby zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 pdf 260.49 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – vietnamština docx 23.67 KB
Informace o přípravné třídě pro školní rok 2021-2022 docx 5.8 MB
Seznam školních potřeb - 8. B docx 13.91 KB
Informace pro zákonné zástupce k povinné školní docházce docx 14.76 KB
Environmentální výchova
Školní program environmentálního vzdělávání pdf 317.69 KB
Výchovný poradce
Výchovný poradce doc 91 KB
Plán výchovného a kariérového poradenství na rok 2022 - 2023 pdf 296.33 KB
Poradenské služby UA docx 15.25 KB
2020-2021 Standardní činnosti školy - příloha č. 2 docx 15.39 KB
Plán výchovného a kariérového poradenství na rok 2023-2024 doc 91 KB
2022-2023 Příloha č. 2 - Standardní činnosti školy docx 17.14 KB