Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2015/2016 docx 632.12 KB
Výroční zpráva 2011/2012 pdf 861.88 KB
Přehled prospěchu 1. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.67 KB
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2019 - 2020 docx 74.71 KB
Výroční zpráva 2012/2013 pdf 1.18 MB
Výroční zpráva 2018/2019 docx 7.72 MB
Přehled prospěchu 2. pololetí 2017/2018 doc 3.4 MB
Přehled prospěchu - škola 1.pol. 2019-2020 doc 291.77 KB
Výroční zpráva 2013/2014 pdf 909.71 KB
Výroční zpráva 2018/2019, příloha č. 1 pdf 3.26 MB
Přehled prospěchu 2. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.01 KB
Přehled prospěchu - škola 2. pol. 2019-2020 doc 291.37 KB
Výroční zpráva 2017/2018 docx 68.21 KB
Výroční zpráva 2014/2015 pdf 920.25 KB
Výroční zpráva 2018/2019, příloha č. 2 pdf 4 MB
Výroční zpráva 2009/2010 pdf 830.87 KB
Výroční zpráva 2016/2017 docx 64.03 KB
Přehled prospěchu - třídy 1. pol. 2019-2020 doc 3.48 MB
Příloha výroční zprávy 2017/2018 pdf 4.8 MB
Výroční zpráva 2010/2011 pdf 859.18 KB
Přehled prospěchu - třídy 2. pol. 2019-2020 doc 3.47 MB
Přehled prospěchu 1. pololetí 2017/2018 docx 3.39 MB
Dokumenty školy
Inspekční zpráva _ 2008 pdf 199.11 KB
Žákovský parlament docx 12.46 KB
www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-projekty/co-je-zakovsky-parlament.html pdf 555.34 KB
9. D - 9. ročník, 7. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 1.3 MB
Závazná přihláška k docházce žáků 2. stupně - 9. ročník docx 18.47 KB
Informace k provozu škol a školských zařízení pdf 241.59 KB
Organizace školního roku 2019-2020 doc 55.5 KB
Měření efektivity Preventivného programu školy hodnocení za školní rok 2018/2019 doc 162 KB
9. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 25.35 KB
5. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 191.48 KB
Závazná přihláška k docházce dětí přípravné třídy docx 15.27 KB
Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 o přijetí krizového opatření - provoz škol pdf 231.55 KB
Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 pdf 144.13 KB
Plán inkluzivního vzdělávání pdf 246.4 KB
Školní řád platný od 1. 9.2017 doc 423 KB
AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2021 pdf 1.24 MB
4. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 18.03 KB
Přípravná třída -úkoly 15. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 65.26 KB
Čestné prohlášení pdf 268.76 KB
Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 1. 2021 - cizí jazyky (ru, uk, vi, ar) docx 27.75 KB
Uzavření škol od 21. 12. do 23. 12. 2020 a nárok na ošetřovné pdf 184.83 KB
Dlouhodobý plán pdf 311.65 KB
Plán výchovného poradce 2016/2017 doc 49 KB
Organizace školního roku 2018/2019 doc 51.5 KB
Zasedání školního parlamentu – 1. 11. 2019 docx 13.44 KB
10 základních zásad v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění jpg 79.5 KB
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění pdf 268.76 KB
Opatření PES pro oblast školství pdf 155.57 KB
Plán výchovného poradce 2017/2018 doc 59.5 KB
PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 docx 49.09 KB
9. ročník + 7. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 20.67 KB
6. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 243.52 KB
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 pdf 1.01 MB
ICT plán pdf 516.1 KB
NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2027 pdf 1.48 MB
5. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 20.51 KB
1. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 38.84 KB
Průvodní dopis ministra - ZŠ pdf 261.69 KB
Mimořádné opatření izolace a karanténa s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání pdf 321.73 KB
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 pdf 223.53 KB
Almanach pdf 147.87 KB
Školní poradenské pracoviště docx 15.16 KB
Video z projektových dní 24. 10. - 25. 10. 2019 rar 33.98 MB
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) pdf 195.32 KB
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22. 6. do 30. 6. 2020 pdf 251.98 KB
Sdělení o termínech pdf 244.09 KB
GDPR - znění zákona pdf 952.9 KB
Plán výchovného poradce na školní rok 2019 - 2020 doc 66.5 KB
Odkazy k online vzdělávání docx 17.62 KB
7. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 83.13 KB
Závazná přihláška k docházce žáků 2. stupně - 6. ročník docx 18.42 KB
Vize školy pdf 120.84 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
KONZULTAČNÍ HODINY školního metodika prevence docx 12.13 KB
6. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 28.51 KB
2. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 765.34 KB
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 pdf 1021 KB
Nařízení krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s účinností ode dne 5. 10. 2020 pdf 477.19 KB
Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje o určení školy nebo školských zařízení k vykonávání péče o děti v nouzovém stavu pdf 226.55 KB
Školský zákon - rozbor doc 48 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 14.79 KB
Zápis ze zasedání školního parlamentu – 15. 11. 2019 docx 13.61 KB
1. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 20.02 KB
Celkové informace k přijímacímu řízení na SŠ, 2021/2022 pdf 325.42 KB
Prohlášení o ochraně osobních údajů s Dodatkem č. 1: Informace o zpracování osobních údajů během distanční výuky docx 33.77 KB
Žádost o uvolnění žáka pdf 168.42 KB
Projekt: Rozvoj občanských kompetencí... docx 59.97 KB
Plán výchovného poradce na školní rok 2018/2019 doc 64.5 KB
Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem docx 15.96 KB
8. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 689.63 KB
Závazná přihláška k docházce žáků 2. stupně - 7. ročník docx 18.44 KB
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních pdf 671.82 KB
7. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 20.93 KB
3. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 551.88 KB
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ docx 17.57 KB
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ode dne 5. 10. 2020 pdf 137.85 KB
Projekt: Škola pro život pdf 73.61 KB
Vzdělávací program ŠKOLA NÁS BAVÍ zip 13.97 MB
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2017/2018 docx 13.06 KB
Měření efektivity Minimálního preventivního programu hodnocení za školní rok 2017/2018 doc 155 KB
2. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 20.81 KB
PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 docx 454.37 KB
Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pdf 241.09 KB
Opatření MŠMT o odlišnosti v organizaci školního roku pdf 564.72 KB
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP pdf 131.88 KB
Výňatek ze školního řádu docx 20.33 KB
Pověřenec pdf 246.8 KB
Parlamenťák aneb zástupce třídy pro školní rok 2019 / 2020 docx 12.66 KB
KONZULTAČNÍ HODINY výchovného poradce pro žáky ve školním roce 2019-2020 docx 12.12 KB
Přípravná třída, úkoly 23. 3. - 27. 3. docx 14.74 KB
9. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 119.19 KB
Závazná přihláška k docházce žáků 2. stupně - 8. ročník docx 18.43 KB
Roční plán environmentálního vzdělávání 2015/2016 pdf 248.01 KB
Školní řád od 1.9.2019 doc 442.5 KB
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2019 - 2022 doc 65.5 KB
8. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 20.48 KB
4. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 46.81 KB
Závazná přihláška k docházce žáků 1. stupně na vzdělávací a zájmové aktivity docx 15.11 KB
Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 o přijetí krizového opatření pdf 238.12 KB
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 14. 2. 2021 pdf 162.28 KB
Výchovný program šitý na míru pdf 531.43 KB
PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2018/2019 docx 45.36 KB
3. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 16.81 KB
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ k 29. 1. 2021 docx 23.82 KB
Usnesení vlády ČR ze dne 20. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření pdf 229.23 KB
Informace k provozu do konce roku 2020 pdf 166.4 KB
Školská rada - zápisy z jednání
Rada 1 2015 docx 14.57 KB
VOLEBNÍ LISTINA KANDIDÁTŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE pdf 287.2 KB
Rada 2 2015 doc 29 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 - pedagogové pdf 191.57 KB
TERMÍN VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 doc 28 KB
Dokumenty jídelny
Přihláška ke stravování 2019 doc 34.5 KB
Seznam alergenů ke stažení jpg 349.75 KB
Stravování od 14. 10. 2020 do 30. 10. 2020 docx 13.18 KB
Informace o prodeji obědů pro školní rok 2020/2021 doc 28 KB
Informace pro školní rok 2019/2020 doc 44.5 KB
Vnitřní řád školní jídelny doc 91 KB
Školní družina
Žádost o přijetí do ŠD 2020-2021.doc doc 33 KB
Informace o přerušení činnosti školní družiny od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 docx 12.17 KB
Směrnice školní družiny docx 31.62 KB
Rodiče
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 pdf 325.42 KB
Informace k zápisu pro školní rok 2020-2021 docx 19.21 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – čeština docx 13.91 KB
Desatero pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci koronavirové krize pdf 1.36 MB
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 pdf 244.09 KB
Informace pro zákonné zástupce k povinné školní docházce docx 14.67 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – vietnamština docx 23.67 KB
Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání pdf 241.09 KB
Informace pro zákonné zástupce - správní řízení docx 15.58 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ruština docx 20.29 KB
Doporučené odkazy ke covid-19 docx 13.07 KB
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání pdf 140.74 KB
Desatero pro rodiče - MŠMT 2018 docx 18.25 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ukrajinština docx 18.84 KB
Informace pro zákonné zástupce k organizaci vzdělávání od 18. 11. 2020 pdf 474.36 KB
Školské obvody docx 91.75 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – arabština docx 20.57 KB
Environmentální výchova
Školní program environmentálního vzdělávání pdf 317.69 KB
Výchovný poradce
Konzultační hodiny výchovného poradce 2020 - 2021 docx 12.15 KB
Školní metodik prevence
Konzultační hodiny ŠMP, 2020 - 2021 docx 12.13 KB