Dokumenty - Rodiče

Rodiče
Informace k zápisu pro školní rok 2020-2021 docx 19.21 KB
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání pdf 140.74 KB
Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání pdf 241.09 KB
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 pdf 244.09 KB
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 pdf 325.42 KB
Desatero pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci koronavirové krize pdf 1.36 MB
Doporučené odkazy ke covid-19 docx 13.07 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – arabština docx 20.57 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ukrajinština docx 18.84 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ruština docx 20.29 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – vietnamština docx 23.67 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – čeština docx 13.91 KB
Školské obvody docx 91.75 KB
Desatero pro rodiče - MŠMT 2018 docx 18.25 KB
Informace pro zákonné zástupce - správní řízení docx 15.58 KB
Informace pro zákonné zástupce k povinné školní docházce docx 14.67 KB
Informace pro zákonné zástupce k organizaci vzdělávání od 18. 11. 2020 pdf 474.36 KB