Složení školské rady

Složení školské rady zvolené na období 2015 – 2017

Předseda:
Mgr. Iveta Nálepková, pedagog školy
nalepkova@zsprosetice.cz, 605 214 470

Člen:
Mgr. Radka Růžičková, PhD., zástupce zřizovatele
ruzickova@teplice.cz
417 510 209

Člen:
MUDr. Ghaleb Mohammed, zástupce zákonných zástupců žáka
mohammed.ghaleb@kzcr.eu
417 519 829