Poděkování zdravotníkům teplické nemocnice

Ostatní aktivity
Škola

Poslední adventní týden byl každoročně spojený s návštěvou  žáků naší školy na oddělení následné péče teplické nemocnice, aby zpříjemnili hospitalizovaným pacientům předvánoční čas zpíváním koled a vánočních písní. Protože v letošním roce se návštěva nemohla uskutečnit, věnovali naši žáci poděkování zdravotnickému personálu alespoň symbolicky a snažili se přispět malým dárkem také klientům oddělení. Děti pro všechny napekly vánoční perníčky a vyrobily přání.

Zkušenosti s pandemií ještě více ukázaly, jak často na seniory v sociálních a zdravotnických zařízeních doléhá samota a pocit opuštěnosti, které mají vliv nejen na jejich psychickou pohodu, ale také na jejich zdravotní stav. Společná setkávání  se seniory, kteří jsou odkázáni  na doléčovací péči ve zdravotnickém zařízení, jsou důležitá nejen pro ně, ale také pro děti, které se tak setkají i s těmi méně radostnými událostmi, se kterými se třeba dosud nesetkali a neuvědomili si je, ale které jsou součástí života každého člověka.

V novém roce bych si přála, abychom mohli podobná setkání, i když pravděpodobně v omezené podobě v souvislosti s epidemiologickými a hygienickými opatřeními, uskutečnit.

Velké poděkování s výrazem pokory a úcty patří MUDr. Ghalebovi, primáři  oddělení následné péče, jeho kolegům lékařům, zdravotním sestřičkám  a celému  personálu za jejich profesionální, náročnou a obětavou péči o pacienty.

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy