Aktuality

  • Ostatní aktivity
  • Škola
01.12.2020

Žáci třídy 8. A nabízeli občanům Teplic koupi kvítku měsíčku lékařského.

  • Škola
24.11.2020

Článek obsahuje organizaci vzdělávání od 30. 11. 2020 na 1., 2. stupni  a PT včetně provozu školní jídelny a školní družiny

  • Škola
20.11.2020

V následujících odkazech naleznete příslušné informace MŠMT:

Informace k provozu škol a školských zařízení: https://zsprosetice.cz/node/1039

Opatření PES pro oblast školství: https://zsprosetice.cz/node/1040  

  • Škola
20.11.2020

Informace HŠ, OA a SPŠ Teplice pro vycházející žáky a jejich rodiče

  • Škola
14.11.2020

Z důvodu rozhodnutí vlády ze dne 11. 11. 2020 je od středy 18. 11. 2020 povolena osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

  • Škola
12.11.2020

Škola se zapojila do projektu Českého červeného kříže Daruj notebook.

  • Škola
08.11.2020

V příslušných odkazech zde naleznete důležité informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020-2021

 

 

 

 

 

  • Škola
01.11.2020

Od 2. 11. 2020 pokračuje distanční výuka ve všech ročnících základní školy a v přípravné třídě, ve které děti plní povinné předškolní vzdělávání.

  • Škola
27.10.2020

V následujících odkazech naleznete příslušné informace:

Sdělení o termínech: https://zsprosetice.cz/node/1019

Celkové informace k přijímacímu řízení na SŠ: https://zsprosetice.cz/node/1020

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: https://zsprosetice.cz/node/1021