Úřední deska

Informace o škole

Rozhodnutí o přerušení činnosti školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2021/2022
INFORMACE O ŠKOLE
Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023
Schválený rozpočet 2021
Certifikát Scio

Správní řízení

Výsledky zápisu žáků do 1. třídy ve školním roce 2021/2022
Výsledky zápisu žáků do 1. třídy ve školním roce 2020/2021
Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020
Přijatí žáci do prvního ročníku 2018/2019