Úřední deska

Informace o škole

Schválený výhled rozpočtu na roky 2021-2022
Schválený rozpočet na rok 2020
Kalendář akcí – listopad 2019

1. 11.  Preventivní program Policie ČR pro žáky 5. A, 5. B – Šikana a kyberšikana

1. 11.  Prezentace vzdělávací nabídky SŠ pro vycházející žáky – Střední škola AGC Teplice

4. 11.  Schůzka Školního poradenského pracoviště

5. 11.  Seminář k projektu Žákovské parlamenty

5. 11.  Informační schůzka pro zákonné zástupce vycházejících žáků od 15,45 v konferenční místnosti

6. 11.  Okrskové kolo ve florbalu – kateg. III

6. 11.  Okresní kolo v soutěži pIšQworky – Gymnázium Teplice

8. 11.  Prezentace vzdělávací nabídky SŠ – HŠ, OA a SPŠ Teplice

13. 11. Den nevidomých

13. 11. Světový dne laskavosti

15. 11. Projektový den k 30. výročí Sametové revoluce 1989

22. 11. Projekt „Staň se diplomatem“ – žáci 9. A na UJEPu

25. – 27. 11. Seminář „Odpady a jejich dopady pro ZŠ“ – pro žáky 1. – 9. roč.

27. 11. Komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejnosti na téma sociální sítě

Návrh rozpočtu 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2022
Certifikát Scio
Program na podporu vzdělávání cizinců

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků k rozvojovému programu MŠMT

Podpora vzdělávání cizinců ve školách" 

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2021
Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
Přerušení provozu školní družiny

Rozhodnutí o přerušení provozu školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2018/2019

 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953, oznamuje zákonným zástupcům, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, rozhodla o přerušení provozu školní družiny v období všech školních prázdnin ve školním roce 2018/2019.

Přerušení provozu školní družiny bylo projednáno se zřizovatelem (Usnesení RM č.0776/18).

 

Přehled prázdnin ve školním roce 2018/2019, kdy bude přerušen provoz školní družiny:

 

podzimní prázdniny:      29. 10. 2018 – 30. 10. 2018

vánoční prázdniny:        22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

pololetní prázdniny:      1. 2. 2019

jarní prázdniny:             25. 2. 2019 – 3. 3. 2019

velikonoční prázdniny:  18. 4. 2019

hlavní prázdniny:           29. 6. 2019 – 1. 9. 2019

 

                                                       Mgr. Marcela Prokůpková

                                                                ředitelka školy

Teplice 5. 10. 2018

Rozhodnutí ředitelky školy o přerušení činnosti školní družiny

Ředitelka školy rozhodla o přerušení činnosti školní družiny ve školním roce 2018/2019

Program na podporu vzdělávání cizinců

Celkový přehled informací k programu

Informace o škole
Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb.

Správní řízení

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020
Přijatí žáci do prvního ročníku 2018/2019