Ve školním roce 2021/2022 otevíráme při základní škole PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

Škola

Odklad povinné školní docházky již není nezbytnou podmínkou zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy. Podstatný je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná vývoj dítěte. Děti s odkladem povinné školní docházky mají právo na přednostní přijetí. Jedinou podmínkou je věk dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a doporučení školského poradenského zařízení.

 V přípravné třídě  je počet dětí 10 – 15.

  Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.  Vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky apod. Výchovně vzdělávací činnost probíhá dopoledne, děti mají možnost se stravovat ve školní jídelně, navštěvovat školní družinu, účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí  pořádaných školou, které jsou vhodné  pro předškolní děti.

Informace ke stažení

Informace o přípravné třídě pro školní rok 2021-2022: https://zsprosetice.cz/node/1101

Metodický pokyn - PT_2019: https://zsprosetice.cz/node/1102

 

V případě zájmu o zařazení vašeho dítěte do přípravné třídy ZŠ kontaktujte ředitelku školy

 Mgr. Marcelu Prokůpkovou, tel.: 603 198 107 nebo  sekretariát školy: 605 271 477,  417 538 672.