Pasování prvňáčků 1. A na čtenáře

Škola
Soutěže

Od 2. pololetí navštěvovala naši třídu paní Gabriela Zuzánková, pracovnice pobočky knihovny v Proseticích a společně s třídní učitelkou hodnotily pokroky žáků ve čtení. Po půl roce nás čekalo složení slibu.

Celé pasování probíhalo ve slavnostní náladě, dívky se oblékly do šatů, někteří chlapci měli košili a sako. Po přivítání nás čekalo několik úkolů. Měli jsme za úkol si něco pro krále a královnu připravit. Vyhrála naše nejoblíbenější písnička Vozilo se na jaře a básnička Abeceda. Potom jsme odpovídali na otázky, např., kdo bydlel v klobouku nebo jak se jmenoval pes, který vyrostl. Dalším úkolem bylo čtení slavnostního slibu, ve kterém bylo uvedeno, jak se budou děti o knihy starat. Vybrali jsme dva zástupce, kteří slib přečetli.  Po přečtení slibu děti jednotlivě poklekly před pana krále, který je  mečem pasoval na čtenáře. Děti také obdržely registraci do knihovny na další školní rok zdarma.

Moc děkujeme všem za krásný zážitek. Poděkování patří paní Gabriele Zuzánkové, která vede pobočku knihovny v naší škole, za celoroční spolupráci a za zajímavé besedy. Těšíme na příští školní rok, kdy budeme v návštěvách knihovny a rozvíjení zájmu o čtení a čtenářství pokračovat.

Mgr. Zlatuše Kalinová, třídní učitelka I. A