Den žákem hotelové školy

Exkurze a výlety
Fotogalerie

Měli možnost stát se na chvílí součástí týmu žáků, kteří již na hotelové škole  studují. Po zahájení byli žáci rozděleni do menších skupinek, aby si vše vyzkoušeli pod vedením zkušených „hotelováků“. Zvolené aktivity  se žákům velmi líbily.  Velký dík patří garantkám akce, vyučujícím Ing. Haně Šplíchalové a Ing. Vladimíře Tišerové, odborným učitelům a také  žákům hotelové školy.  Propojení žáků středních a základních škol je velmi přínosné a efektivní. Získané informace a osobní zkušenosti přímo z prostředí školy pomáhají žákům lépe se orientovat v nabídce středních škol a studijních oborů.

 

Ing. Lucie Fričlová