Návštěva knihovny – 6. A

Exkurze a výlety
Škola

Vedoucí pobočky Gabriela Zuzánková pro žáky připravila zajímavou besedu a seznámila je s různými žánry knih, zároveň je upozornila na knižní novinky pro mladé čtenáře. Žáci se dozvěděli o výhodách pravidelné návštěvy knihovny a jak se zaregistrovat. Rovněž se naučili orientovat mezi poličkami plnými knih. Všichni měli možnost si sami prohlížet knihy a také si vybrat nějakou knihu a pohovořit nejen o knize, ale i  o  knihovně, co v ní najdou a jak se v ní mají chovat. Paní Zuzánková nám věnovala časopis, který si žáci odnesli do třídy. V knihovně se žákům moc líbilo, proto věřím, že se  zaregistrují a budou knihovnu navštěvovat pravidelně.

Mgr. Paraska Klasová, třídní učitelka