Kultura stolování a tradiční česká kuchyně

Ostatní aktivity
Škola

Protože naši školu navštěvuje více žáků z různých zemí a kultur, kteří mají jiné tradice, zvyky a ne všichni slaví Vánoce, seznámila je paní Necidová také s českými vánočními zvyky, stolováním a typickými vánočními jídly.

Kulturu stolování bychom neměli dodržovat jen při návštěvě restaurace, školní jídelny nebo při oficiálních akcích.  Skvělou příležitostí pro využití pravidel  etikety stolování jsou oslavy narozenin, návštěvy příbuzných nebo přátel, rodinné oslavy.

Kultura stolování jako soubor pravidel a estetických norem, které se týkají hygieny, prostírání a vybavení stolu nádobí a náčiním, správného chování při jídle, pití a obsluhy, má své místo v životě každého člověka. V osvětě chceme pokračovat i v ostatních ročnících a přispět tak ke zvýšení kultury stolování.