Kultura stolovaní v 1. B

Ostatní aktivity
Fotogalerie

Děti byly seznámeny s pravidly chování formou zábavných soutěží a dalších aktivit. Byly rozděleny  na čtyři barevné týmy a  členové každého týmu  se podíleli na plnění úkolů. Vedoucí školní jídelny paní Necidová připravila zajímavá a různorodá zadaní:

  1. Workshop správného stolovaní. Napodobení. Týmová soutěž.

Žáci se naučili, k jakému účelu se které příbory používají, kde je jejich místo na stole a základní pravidla správného stolování

  1. Známé ovoce a zelenina. Soutěž pro dvojice z týmu.
  2. Pravidla chovaní v obrázcích: „za“ a proti“. Úkol pro jednoho účastníka. 
  3. Pexeso: Zdravé jídlo patří na talíř.
  4. Diskuze: Co znamená správná etiketa?

V praktické části děti odhalily tajemství chutě a čichu potravin z běžného jídelníčku, naučily se správně pojmenovat druhy ovoce a zeleniny. Všichni prvňáci byli nadšení, přestože výhru si mohl odnést je jeden tým, a to byl  tým modrých. Jako poděkovaní paní Necidové děti přednesly básničku o stolovaní.

Olga Gabor