Projekt Přírodovědné vzdělávání – 9. A

Exkurze a výlety
Ostatní aktivity

Ukázková vyučovací hodina na téma Jan Hus proběhla v prostorách Gymnázia Teplice. K dispozici bylo video, žáci pracovali s pracovními listy, do kterých doplňovali informace a také se pohybovali ve skupinách po výstavě rozmístěné v areálu školy. Práce byla rozvržena do standardní  vyučovací hodiny. V závěru hodiny byly žákovské práce vyhodnoceny. Žáci měli možnost poznat studijní atmosféru gymnázia a seznámit se s netradičními prostory historické budovy školy

Mgr. Zuzana Benediktová