Návštěva teplického gymnázia - 8. A

Exkurze a výlety
Ostatní aktivity

 Žáci si prohlédli i husitský vůz, který je k vidění na chodbě gymnázia. Seznámili se s netradiční zbraní, kterou husité používali v boji s těžkooděnými nepřátelskými vojáky, které nejdříve i s koňmi  vlákali do pasti, například do bažin. Onou zbraní nebylo nic jiného než obyčejný cep, určený původně k vymlácení obilí a který byl pro žáky překvapením, protože se s ním seznámili poprvé. Přednáška i filmové ukázky byly pro žáky zajímavé a odnesli si nové poznatky a zážitky.