Návštěva předškoláků MŠ Okrajová v 1. A

Ostatní aktivity

Po přivítání a usazení si nejdříve děti poslechly, jak už umí prvňáci po půl roce výuky číst.  Mohly si také vyzkoušet práci na interaktivní tabuli, a to jak cvičení z českého jazyka, tak i z matematiky. Také si užily pohybové chvilky. Na závěr hodiny si předškoláci s prvňáky vyzkoušeli samostatnou práci založenou na pozornosti.

Hodina velmi rychle utekla a děti odcházely spokojené. Ve škole se jim líbilo. Snad se budou k zápisu v dubnu a poté v září do školy těšit.

Mgr. Lenka Kristová, třídní učitelka