Dny předškoláků v z MŠ Na Spojce a MŠ Okrajová v ZŠ s RVIVT Teplice

Ostatní aktivity

Ve třídách v příjemné atmosféře pracovali společně s našimi prvňáky a paní učitelkami  a paní asistentkami. Školáci se o své předškolní kamarády postarali a zasvětili je do tajů školního života. Děti si vyzkoušely čtení, psaní i matematiku. A nejen to. Součástí společném vyučovací hodiny bylo také malování, zpěv i protažení těla. Spolupráce naší školy s mateřskými školami úspěšně pokračuje.

Účastníci setkání byli nadšeni a domluvili se na další brzké setkání v naší škole.