Výukový program DDM Duchcov ve 4. A – jóga

Ostatní aktivity

Všichni si zacvičili a protáhli svoje tělo hravou formou.  Dětská jóga dává dětem pohybový základ do života, zlepšuje dechovou kapacitu, především výdechový proud, což učí zklidnění nervové soustavy a je to dobrá příprava pro různé zátěžové situace, se kterými se i některé děti ve svém věku setkávají.

Mgr. Katarína Mižu, třídní učitelka