Výukový program Odpady a jejich dopady – 5. A

Ostatní aktivity

Nejprve se žáci seznámili prostřednictvím počítačové prezentace s různými druhy odpadů a s možnostmi jejich třídění. V další části pracovali ve skupině. Každá skupina dostala barevné kontejnery. Lektorka jim ukazovala různé druhy odpadů a žáci určovali, do jakého kontejneru daný odpad patří.

Potom pracovaly skupiny na různých stanovištích a zapisovaly si svoje odpovědi. Jedno stanoviště bylo zaměřené na délku rozpadu jednotlivých odpadů, jiné na třídění konkrétních věcí do barevných kbelíků. Na dalším našli žáci přesmyčky, doplňování chybějících slov do textu a otázky, které se týkaly např. bioodpadu, odhadu množství vytříděného odpadu atd.

Ke konci došlo samozřejmě na kontrolu správných odpovědí a vyhodnocení celého programu.

Žákům se aktivity líbily. I přesto, že na toto téma už ve třídě proběhla celá řada aktivit, našly se zde informace, které byly pro žáky nové.

Mgr. Jaroslava Michalová, třídní učitelka