Vzdělávací program Hravě o prevenci (HOP) Putování za zdravím – 5. A

Ostatní aktivity

Škola program zařadila jako součást projektu NPO Podpora snižování nerovností ve vzdělávání.

 Lektorka si děti rozdělila do čtyř skupin a poté je seznámila s náplní  dvouhodinového programu, který se týkal  alkoholu a kouření. První hodina byla věnována kouření. Děti hrály hru Pravda a lež. Výroky o kouření třídily do dvou skupin podle toho, zda je považovaly za pravdivé nebo nepravdivé.  Pak o svém zařazení pod vedením lektorky diskutovaly.

Ve druhé hodině čekala děti zajímavá aktivita – do modelu lidské postavy vkládaly jednotlivé orgány a opět diskutovaly, jak jejich činnost ovlivňuje kouření.

Další část hodiny byla věnována alkoholu a jeho vlivu na člověka. Pak si děti vyzkoušely chůzi s „alkoholovými brýlemi“. V obou hodinách získávaly děti za správné odpovědi body – hopíky. Skupina s největším počtem hopíků nakonec získala odměnu.

Přesto, že na toto téma už jsme ve škole s dětmi hovořili mnohokrát, dozvěděly se zde také nové informace.

Mgr. Jaroslava Michalová, třídní učitelka