Zapojení školy do soutěže Swiss Cleantech – Změna začíná s tebou!

Ostatní aktivity

Tato prestižní soutěž se zaměřuje na kreativní nápady a řešení v oboru environmentalistiky. Soutěžní projekty byly rozděleny do několika kategorií podle věku účastníků.

Do soutěže se za naši školu zapojili 2 žáci, kteří se účastnili 4. 5. 2023 slavnostního vyhlášení výsledků v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Ceny finalistům soutěže předával velvyslanec Švýcarska pan Philippe Guex, který ocenil všechny přítomné žáky a studenty a vyzdvihl důležitost podpory vědeckého vzdělávání a technologického pokroku v boji proti klimatické krizi.

Ocenění získal žák 7. B  Shadi Salah , jehož práce s názvem "Klimatická opatření" byla pozitivně hodnocena za zvolený přístup a za použití odborných termínů v širších souvislostech. Dalším oceněným je Tomáš Do z 9. B, který získal 3. místo v kategorii ZŠ s prací na téma "Čistá voda a hygiena". Porota ocenila jeho kreativní řešení problému a využití vědeckých poznatků o tématu.

Soutěž byla organizována za podpory několika subjektů a s účastí poroty složené z pěti zástupců různých institucí. Mezi členy poroty patřili Marek Koníř, referent oddělení strategického rozvoje Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem, Mgr. Daniel Trnka, spolupráce SŠ a VŠ, preinkubace Inovačního centra Ústeckého kraje, RNDr. Regina Herma Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy  Přírodovědecké fakulty UJEP, Petr Koten, ředitel HR  Tivall (Nestlé) a PhDr. Soňa Kritzlerová, výkonná vedoucí projektu výstavy "Can Tech Save the World?" a soutěže.

Mgr. Jan Růžička