Veřejná sbírka Český den proti rakovině 2023

Ostatní aktivity

Zakoupením žlutého kvítku měsíčku lékařského mohli lidé podpořit dvacátý sedmý ročník sbírky Ligy proti rakovině Praha. Letošní sbírka byla zaměřená na prevenci nádorů plic a průdušek.

Naše škola se opět rozhodla přispět dobré věci a zapojila do veřejné sbírky žáky ze tříd 8. A, 9. A a 9. B.

Žáci vybaveni pokladními vaky a letáčky aktivně nabízeli kvítky už od osmé hodiny ranní. Nepolevili ani v odpoledních hodinách a celkem se jim podařilo vybrat 20 843 Kč.

Finanční prostředky ze sbírky budou použity na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života pacientů, podporu výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

 

Mgr. Barbora Čechová

ZŠ s RVIT, Teplice, Plynárenská 2953