Botanická zahrada Teplice – Den fascinace rostlinami

Exkurze a výlety

Na  prvním stanovišti měli zjistit zajímavé informace o pěstovaných druzích rostlin ve venkovní expozici botanické zahrady. Na druhém stanovišti, které si připravila Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, pozorovali fascinující mikrosvět rostlin. Poslední stanoviště se věnovalo masožravým rostlinám.

Žáci se mohli dozvědět hodně zajímavostí a současně si mohli užít atmosféru jarní botanické zahrady, která v této době září všemi barvami díky rozkvetlým stromům, keřům a květinám.

Za 6. B  Lucie Grasserová,  Rudolf Beneda